Φωτογραφικό Υλικό- Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικών και Οργάνων σε Διυλιστήριο

Οποιαδήποτε χρήση φωτογραφίας (αντιγραφή, αναπαραγωγή, κλπ.) χωρίς άδεια από τον δημιουργό της είναι παράνομη και οι κυρώσεις του νόμου, ποινικές και αστικές, είναι αυστηρότατες.