Φωτογραφικό Υλικό-Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Πύργων Ψύξεως για τον Κλιματισμό Κλειστού Κολυμβητηρίου

Οποιαδήποτε χρήση φωτογραφίας (αντιγραφή, αναπαραγωγή, κλπ.) χωρίς άδεια από τον δημιουργό της είναι παράνομη και οι κυρώσεις του νόμου, ποινικές και αστικές, είναι αυστηρότατες.