• Η “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ” είναι μια αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρολογίας. Η εταιρεία έχει εξειδίκευση στον τομέα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτοματισμού.

Η εταιρεία ειδικεύεται στις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  • Εγκαταστάσεις Αυτοματισμού
  • Ειδικές Εγκαταστάσεις 
  • Συντηρήσεις Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Η πολύχρονη εμπειρία της, η επαγγελματικής της υπόσταση, η οργάνωση, αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη ανάδειξή της στην αγορά προσδίδει σε αυτήν το κύρος, αλλά και την αξιοπιστία σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει, με απώτερο σκοπό την άμεση και πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

 

Κατεβάστε:

Σύντομο Εταιρικό Προφίλ 

Download:

Short Company Profile

 

 

Οργάνωση, Εξειδίκευση, Αξιοπιστία, Πολύχρονη Εμπειρία